risk-faktor

• Meme kanseri için en önemli risk kadın olmaktır.
• Erken yaşta adet görmek ve genç yaşta menopoza girmek meme kanseri riskini artırmaktadır.
• Doğum yapmamış veya ilk doğumunu 35 yaş üzerinde yapmış olan kadınlarda daha sık olarak rastlanmaktadır.
• Ailesinde birinci derecede ve özellikle genç yaşlarda meme kanseri görülenlerde risk artmaktadır.
• Menopoz sonrası kilo artışı, sürekli alkol tüketimi, modern yaşam tarzı, iri ve yoğun memelere sahip olmak risk faktörleri arasında kabul edilebilmektedir.

Haberler