breast

 

Fibrokistik Meme Yapısı

Bu duruma fibrokistik meme hastalığı da deniyordu, ancak bu değişiklikler % 60-70 kadında olduğundan hastalık olarak kabul edilmiyor artık. Bu kadınların meme dokuları çok yoğun olur ve meme ele düzensiz yapıda gelir. Bu tip meme dokularında gerçek hastalığı ayırt etmek güçleşir bu kadınların daha dikkatli ve sık tetkik edilmeleri gerekir.

Fibroadenom

Memenin selim tümörleridir ve meme dokusundan çıkarlar, meme dokusunun östrojen hormonuna aşırı duyarlılığı  sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Fibroadenomlar çok düzgün yüzeyli ve hareketli olurlar. Sıkça birden fazla oluşurlar. En sık gençlerde görülmekle birlikte her yaşta olabilirler. Kendiliklerinden kaybolabilirler. Çoğunlukla büyümezler. Büyürlerse de daha çok ergenlikte, hamilelikte ve emzirme döneminde büyürler. Burada merak edecek bir durum yoktur. Genelde ele gelen hareketli kitle olarak fark edilirler. Teşhis için ultrason yapılır ve mutlaka iğne biyopsisi ile teşhis kesinleştirilir. Fibroadenomlar büyüme eğilimi gösterirlerse cerrahi olarak çıkarılırlar, onun dışında herhangi bir risk teşkil etmezler.

Meme Kisti

Meme kisti içi sıvı dolu baloncuklardır ve meme kanallarının genişlemesi ile oluşurlar. Yaşla birlikte görülme sıklıkları artar. En fazla 35 yaşından sonra görülmeye başlamakla birlikte her yaşta olabilir. Ele gelen kitle olarak fark edilirler. Kistler mamografide de görülebilir ancak en doğru teşhis meme ultrasonu ile konur. Kistlerin herhangi bir zararı yoktur ve tedavi gerektirmezler. Ancak bazen çok büyük olup hassasiyet yapabilirler. Bu durumda iğne ile boşaltılır ve genellikle bir daha oluşmazlar. Kist boşaltılmasına rağmen sık olarak tekrarlıyorsa o zaman çıkarmak uygun olur. Kistler boşaltıldığında açıktan koyuya değişik renklerde sıvı gelir ve sitolojik incelemeye göndermek gerekir. Özellikle kanlıysa mutlaka incelemek gerekir.

Meme Başı Akıntısı

Meme başı akıntısı en sık fibrokistik meme değişiklikleri ve süt kanalı genişlemelerinde görülür.Kendiliğinden akıntı olduğu gibi sadece sıkınca da gelebilir.Burada akıntı  açık berrak olabileceği gibi koyu yeşil,koyu kahverengide olabilir. Bazen de emzirmeden sonra uzun yıllar meme başından beyaz bir akıntı devam edebilir. Meme başı akıntılarında önemli olan kanlı  akıntıdır . Eğer akıntı kırmızı veya pembe ise mutlaka kaynağı ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Kanlı akıntı meme kanallarındaki selim bir oluşumdan (intraduktal papillom) olabileceği gibi meme kanseri nedeniyle de oluşabilir. Meme başından uzun yıllar süt gelmeye devam etmesi beyinde hipofiz bezinde bir bozukluk nedeniyle olabilir. Bu durumda prolaktin hormon tayini ve beyin MR’ı yapılarak bir patoloji olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Meme İltihabı ve Absesi

Meme iltihabı en sık emzirme döneminde meydana gelir. Memede sütün varlığı bakteriler için çok uygun bir üreme ortamı oluşturur. Emzirmeye bağlı meme başında oluşan küçük çatlaklar bakterilerin girişini kolaylaştırır. Bu dönemde hijyene dikkat etmek ve memeleri dolu bırakmamak çok önemlidir. Emzirmeden önce eller çok iyi yıkanmaları ve anne ve bebeğin hijyenine çok dikkat edilmelidir.

Kronik Meme İltihabı

En sık areola (kahverengi bölge) çevresinde oluşur ve sık sık tekrarlar.Burada cildin yağ guddelerinin iltihaplandığı ve cilt altında abse yaptığı düşünülmektedir. Abseyi boşaltmak ve antibiyotik tedavisi uygulamak gerekir. Sık tekrarlamasının nedeni yağ guddelerinin kolay tıkanması ve iltihaplanması olarak düşünülmektedir.

Meme Ağrısı (Mastalji)

Meme ağrısı her yaş kadında görülebilen bir belirtidir. Meme ağrısını adetlere bağlı olan ve bağlı olmayan diye iki şekilde ele almak gerekir.Her ikisinin de tedavisi mümkündür. Her iki tip ağrıda tek memede,her iki memede birden veya memenin sadece bir bölümünde olabilir. Meme ağrısı tek başına nadiren meme kanseri belirtisidir ancak yine de doktora gitmek ve ağrının nedenini mutlaka araştırmak gerekir.

Haberler