1-Timlioğlu  B.,   Ertunç  T.,  Aras  N.,   Karahüseyinoğlu  E.,  Aktan   Ş.; Çocuklarda Testis Torsiyonları.  Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Mecmuası. 22:507-510.1979

2-Karpuzoğlu T., Oygür N., Kalemli M., Aktan Ş.;  Gürbüz C., Uysal Z.: Omofolomezenterik   Kanal   Anomalileri.   Akdeniz   Üniversitesi   Tıp Fakültesi Mecmuası. 1:99-103.1982

3-Akaydın M., Akaydın G., Aktan Ş., Oygür N.; Hipertroidi ve Folliküler Troid Korsinomu (2 olgu takdimi).Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 3:271-273.1986

4-Aktan   Ş. ;   Aktan  E.,   Bircan  O.,   Akaydın  M.,   Oygür  N.;   Benign Sacrococygeal Teratomlar ( Bir olgu nedeniyle). Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 3:282-287.1986

5-Kavasoğlu T., Aktan Ş., Oygür N., Akaydın M.; Kunt Karın Travmasına Bağlı   Özofagus   Transseksiyonu   (   Bir   olgu   nedeniyle).   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 5:153-155.1988

6-Altay C.,  Aktan   Ş.;   Bir   Rektal  Yabancı   Cisim   Olgusu.   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 8(3-4):l 17-120.1991

7-Oygür N., Öğünç G., Aktan Ş.;  Büyükkeçe A., Karpuzoğlu G.: Troid Bezinin Metastatik Berrak Hücreli Karsinomu ( Bir olgu nedeniyle). Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 9 (1-2):71-73.1992

8-Demirbaş   A.,   Mete   A.,   Erdoğan   O.,   Süleymanlar   İ.,   Aktan   Ş. ; Aorto-enterik Fistüller : Başarılı Bir Onarım ve Literatür Araştırması. Damar Cerrahisi Dergisi 4 (1): 38-41.1995

9-S.Çubukçu,. Ü.Gürbüz., C.Çevikol., Aktan Ş., T.Tuncer., Primary psoas abcess presented only with low back pain.  Türkiye Fiziksel Tıp ve rehablitasyon Dergisi , 3: 52 , 137-140 ,  2006

10- Aktan Ş., Bircan H.Y., Günay Y., Granuler cell tumor of the breast: Case report., Maltepe Ün dergisi  5 (1) 17-19 .; 2013