Meme Kanseri Sonrası Sağlık Takibinizi İhmal Etmeyin!

Meme kanseri tedavisinden sonraki ilk 3 yıl içinde hastaların, ayrıntılı sağlık kontrolleriyle takip edilmeleri gerekiyor.

Meme kanserinde nükslerin (tekrarlama) yüzde 30’u lokal yanı ameliyat alanında, yüzde 70’i ise uzak organlarda oluyor. Nükslerin çoğu ilk üç yıl içinde görülüyor. Bu nedenle hastanın özellikle ilk üç yılda daha sıkı bir takip altında olması gerekiyor. Takipler genel olarak şu peridotlara göre yapılıyor: Ilk üç yıl içinde 3 ayda bir, bundan sonraki iki yıl 6 ayda bir, beş yıldan sonra ise yılda bir kez.

Hangi Tetkikler İsteniyor?

Meme kanserli hastalar da belirli aralıklarla tüm vücut kemik sıntigrafisı, akciğer grafisi, karaciğer ultrasonografisi ve çeşitli türnör belirteçleri ile alkali fosfataz düzeyleri araştınlıyor ve değerler referans değer olarak kaydediliyor. Hastalardan, gerektiğinde toraks ve batın tomografisi, kemik ağrısı varsa ilgili direkt grafiler ve MRI filmleri ile yine ihtiyaçgörülmesi halinde PET-CT gibi genel vücut taramaları istenebiliyor.

Nelere Dikkat Ediliyor?

Kontrol muayenelerinde hastaların şikayetleri sorgulanıyor ve hasta ayrıntılı olarak muayene ediliyor. Yakınması veya şüpheli bir bulgusu olmayan hastalarda hiçbir incelemeye gerek görülmüyor ancak şüpheli bulgusu olanlarda bunları aydınlatmaya yönelik ayrıntılı tetkikler yapılıyor. Meme koruyucu cerrahi girişim geçirmiş hastalarda radyoterapi bitiminden 4-6 ay sonra ilk mamografi çekiliyor ve her yıl tekrarlanıyor. Mastektomi geçirenlerde ise memenin her yıl radyolojik incelenmesi şart.