1)Karpuzoğlu T., Akaydın   M., Emek K., Aktan   Ş. ,   Gürbüz    C., Kavasoğlu T .: Surgical aproach in the treatment of  thyroid patients at Akdeniz Universty Hospital, IV. Balkan Congres of endorinology 26-30 Sept.  1985 , Çeşme -İzmir , Turkey Vol :  l , 238-242 , 1985 .

2)Lüleci   E.,   Karpuzoğlu   G.,   Bircan O., Aktan Ş. ,   E.:  Fokal ve multifokal   troid   patolojilerinin preoperatif  tanısında   ultrasonografik görüntüleme   yöntemi   ile sintigrafik   ve histopatolojik   değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması. X. Ulusal Radyoloji  Kongresi 3-7Kasım 1986 Antalya , Kongre özet kitabı, S :70 .

3)Karpuzoğlu T., Akaydın M., Oygür N., Aktan Ş.: Our experience of complications of renal transplantation.Mediterranean surgical meeting 87 13-20 June 1987, İstanbul- Antalya Kongre özet kitabı S:  14, 1987

4)Öğünç   G.,   Akaydın   M.,   Aktan   Ş.,   Öner   G.: Plazma Kolesterol düzeylerinin stress ülserlerinde gastrik mukozanın koruyucu rolüne etkisi. Ulusal cerrahi kongresi. 5-9 Haziran 1988 , Bildiri özet kitabı s:  13.

5)Öner G., Akaydın M., Aktan Ş., Ağar A., Karpuzoğlu T.: Sıçanlarda bromokriptinin immünosupressif etkisi.   VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi ,Antalya Kongre özet kitabı .8:43.

6)Kavasoğlu T., Altay C., Oygür N., Aktan Ş., Karpuzoğlıı T.: Renal transplantasyonda karşılaşılan damar varyasyonlarına yaklaşımlarımız. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Kongre özet kitabı. S: 63.

7)Karpuzoğlu   T., Akaydın M., Yeğin O., Yakupoğlu G., Oygür N., Aktan Ş., Süleymanlar G., Öğüş M., Çolak T.: Böbrek nakli hastalarında grafit yaşamını  etkileyen  faktörler.VI.   Ulusal  Böbrek Hastalıkları  ve Transplantasyon Kongresi, l-3 Kasım 1989, Antalya.Kongre özet kitabı. S: 3

8)Yakupoğlu G., Saveren M., Akaydın M., Oygür N., Aktan Ş., Yeğin O., Emek K., Karadoğan İ., Karpuzoğlu T.: Beyin ölümü tanısı ve kalbi çarpan (Heart beating) Kadavra vericisi. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1-3 Kasım 1989 , Antalya , Kongre özet kitabı S:3

9)Yakupoğlu G., Süleymanlar G., Karadoğan İ., Akaydın M., Oygür N., Aktan Ş., Karpuzoğlu T.:  Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda görülen hipertansiyon.VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,l-3 Kasım, 1989, Antalya. Kongre özet kitabı S: 22.

10)Akaydın M.,  Ertürk C.,  Mamıkoğlu L.,  Oygür N.,  Aktan  Ş.,Süleymanlar G., Yakupoğlu G., Karpuzoğlu T.: İmmünosupressif tedavi altındaki böbrek transplantasyon olgularında hepatotoksisite. VI. Ulusal Böbrek   Hastalıkları   ve   Transplantasyon   Kongresi, l-3   Kasım   1989, Antalya. Kongre özet kitabı. S:35.

11)Ertürk C., Oygür N., Akaydın M., Aktan Ş., Sulu A., Öğüş M., Karpuzoğlu     T.:      Transplantasyon      sonrası      üretero-neosistostomi komplikasyonları . IV.  Ulusal  Böbrek  Hastalıkları  ve Transplantasyon Kongresi. 1-3 Kasım 1989. Antalya Kongre özet kitabı S:36.

12)Karpuzoğlu   T.,   Aktan   Ş., Oygür   N.,   Akaydın   M., Emek    K., Yakupoğlu G., Kavasoğlu T., Altay C.,Ceylan H.: Modifıye internal A-V fistül tekniği.VI.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 1-3 Kasım 1989 . Kongre özet kitabı. S:60.

13)Aktan Ş., Tatlıcıoğlu T., Oygür N  ., Öğüş M.: Rektal prolapsus tedavisinde   süspansiyon   fıksasyon     ve      sonuçları.   Ulusal   Cerrahi Kongresi. 27-30 Mayıs 1990 . Kongre özet kitabı. S: 230.

14)Kavasoğlu T.,  Tatlıcıoğlu T.,  Akaydın  M.,  Aktan  Ş.: Kolorektal tümörlerin tedavisinde günümüzdeki yaklaşım.Ulusal Cerrahi Kongresi . 27-30 Mayıs 1990 . Kongre özet kitabı . S: 157 .

15)Ertürk C., Yakupoğlu G ., Süleymanlar G., Akaydın M., Aktan Ş., Ersoy F .,   Karpuzoğlu T.: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda görülen caposi sarkomu . Nefroloji Kongresi  1991. Kongre özet kitabı S: 24.

16)Çolak T., Öğüş   M., Ersoy F., Aktan Ş., Emek K., Oygür   N., Akaydın M.,Yakupoğlu G., Karpuzoğlu T.: Böbrek transplantasyonunda sterolde dirençli ve tekrarlayan akut rejectionda OKT3 tedavisi.IX. Ulusal Böbrek    Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi .1-4    Ekim 1992 . Kongre özet kitabı . S: 96.

17)Aktan Ş., Öğünç G., Emek K.,Oygür N., Karpuzoğlu T.: Perampuller Neoplazmlarda      Radikal   Operasyon   Sonuçlarımız   .   I   Uluslararası Katılımlı   Hepatopankreatobilier   Cerrahi   Günleri . 23-24   Eylül   1993 Kongre özet kitabı. S: 4.

18)Öğünç G ., Öğüş M., Öngüç G., Emek K., Aktan Ş., Akaydın M., Oygür   N.:   Akut   Pankreatitin   Cerrahi  Tedavisinde Zamanlama . II. Uluslararası   Katılımlı Hepatopankreatobilier   Cerrahi   Günleri . 21-22 Eylül 1995 Kongre Özet Kitabı . S: 22.

19)Öğünç G., Öğüş M., Erdoğan O., Aktan Ş., Emek K., Oygür N.: Posttravmatik Dalak Rüptüründe Tam Yöntemlerinin   Karşılaştırılması. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi . 19-23  Eylül   1995 Kongre kitabı . S: 391.

20)Öğüş M., Öğünç G., Erdoğan O., Aktan Ş., Akaydın M.: Travmatik Diafragma  Rüptürlü Olgularımız.   I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi . 19-23 Eylül 1995 Kongre Özet Kitabı .S: 168.

21)Gelen T., Elpek Ö., Aktan Ş., Emek K.:Karaciğer Kist Hidatiği : 73 Olgunun  İncelenmesi . 12. Ulusal   Patoloji Sempozyumu   19-22  Ekim 1995 Kongre özet kitabı . S: 45-46

22)Öğüş M.,Öğünç G., Erdoğan O., Bozan H., Aktan Ş., Karpuzoğlu T.: Travmatik Retroperitoneal  Hematomda Tanı güçlükleri . Ulusal  Cerrahi Kongresi  15-19 Mayıs 1996 Kongre özet kitabı. S: 49 .

23)Karpuzoğlu     T   .,Oygür   N.,Akaydın   M., Aktan  Ş.,   Emek   K., Süleymanlar   G.: Merkezimizde Yapılan Böbrek Transplantasyonları ve Alınan Sonuçlar . Ulusal Cerrahi Kongresi. Kongre   özet kitabı. S: 51

24)Karpuzoğlu T., Oygür    N., Akaydın M., Aktan Ş., Gürbüz    C., Süleymanlar        G.:    Vaskuler    ve    Renal    Cerrahi    Hastalıklarında Uyguladığımız      Parankim      Koruyucu   Yöntemler   .   Ulusal   Cerrahi Kongresi özet kitabı. S: 52.

25)Aktan Ş., Emek K., Sulu A., Öğüş M.K., Öğünç G., Karpuzoğlu T.: Akut Apandisit Olgularımızın    Prospektif   Değerlendirilmesi . Ulusal Cerrahi Kongresi  15-19 Mayıs 1996 .Kongre özet kitabı. S: 69.

26)Yılmaz GG., Akman S.,Akaydın M., Karpuzoğlu T., Süleymanlar G., Yeğin O., Aktan Ş., Oygür N., Gür Güven A.: Çocuk hastalarda böbrek transplantasyonu deneyimimiz (olgu sunumu) XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim 1996 İstanbul . Kongre özet kitabı. S: 171.

27)Kabaalioğlu A., Kesici A., Bircan O., Aktan Ş., Gelen T., Lüleci E.: Akut Kolonik obstrüksiyona yol açan    sigmoid lipoma . XV. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 1996    Nevşehir .Sözlü / Poster bildiri özet kitabı. S: 85.

28)Öğüş   M., Arıcı C., Arslan C., Öğünç G., Aktan Ş.,   Akaydın M.: Geçirilmiş Abdominal Cerrahi girişimler  Laporoskopik  Kolesistektomi için kontraendikasyon mudur ? III. Ulusal   Endoskopik — Laporoskopik Cerrahi Kongresi 1997. Kongre özet kitabı. S: 24.

29)Süleymanlar G.,  Sarıkaya M., Oygür N., Tamer M. Aktan Ş., Ersoy F.,   Emek   K.,   Yakupoğlu   G.,   Karpuzoğlu   T.:   Böbrek  Travmaplant alıcılarında Mycophenolate Mofetil ( MM ) Deneyimimi ; Enine kesitsel tek merkezli çalışma.Transplantasyon ’98 ONKKD 1. Kongresi Kasım 1998 Antalya . Kongre özet kitabı. S: 34.

30)Süleymanlar G., Sarıkaya M., Oygür N.,    Tuncer M., Aktan Ş.,Demirbaş A., Öğüş M., Ersoy F., Yakupoğlıı G., Karpuzoğlu T.:  Kronik Arlograft Nefropatisi olan böbrek  transplant alıcılarında Mycophenolate Mofetil ( MM) ‘in Etkinliği ve Güvenirliği. Transplantasyon ’98 ONKKD 1.Kongresi Kasım1998 Antalya. Kongre özet kitabı .S: 35.

31)Süleymanlar G., Sarıkaya M., Aktan Ş., Emek K., Yeğin O., Ersoy F., Keçecioğlıı N., Yakupoğlu G., Karpuzoğlu T.: Böbrek Transplant alıcılarında kronik allograft Nefropatisini    etkileyen    risk faktörleri . Transplantasyon ’98 ONKKD 1. Kongresi Kasım 1998. Antalya. Kongre özet kitabı. S: 65

32)Başaran A., Demirbaş A., Erdoğan O., Aktan Ş., Karpuzoğlu T.: Tavşan Ototromoplant modelinde soğutma derecesinin serbest radikal hasarı ve greft üzerine etkisi. Transplantasyon ’98 ONKKD 1. Kongresi Kasım 1998.   Antalya Kongre özet kitabı. S: 76

33)Aktan Ş., Ramazanoğlu A., Büyükkeçe A., Işıtan F.,   Ertuğrul C., Aslan C.: Onur percutaneous, endoscopic gastrostomy experiences. 3′ rd international Congress on   Ambulatory   Surgery    Apr. 1999   abstract book. Page: 65

34)Erdoğan O.,  Çolak T., Altun K., Arıcı C., Öğünç G., Aktan Ş.: Sevkli hastalarda tanı ve tedavide karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi. Eurosurgery 20-24 June 2000 Kongre özet kitapçığı S:20.

35)Süleymanlar G., Tuncer M., Sarıkaya M., Karpuzoğlu G., Ersoy F., Oygür N., Aktan Ş., Karpuzoğlu T: Kronik Allograft nefropatili böbrek transplant alıcılarında Mycophenolate mofetil kullanımı (posterde birincilik ödülü) . ONKKD – 2.nci Ulusal kongresi  İstanbul. 2000

36)Karpuzoğlu T., Süleymanlar G., Karpuzoğlu G., Keçecioğlu N., Tuncer M., Sarıkaya M., Ersoy F., Aktan Ş., Oygür N.: Canlıdan  yapılan  böbrek transplantlarında cophenolate mofetil içeren üçlü immüno supressif  tedavinin maliyet Etkinlik analizi (Bildiride Üçüncülük Ödülü) O.N.K.K.D. 2.inci Ulusal Kongresi İstanbul 2000.

37)Arıcı C., Tekin S., Alakuş H., Arslan A., Balcı M.K., Aktan Ş., Akaydın M.: Thyriod Cancer in children and adolescent age group 5’th european congress of endocrindogy 9-13 June 2001 Abst book page. 774

38)Aktan Ş., Öğüş M., Oygür N., Gökçe G., Eser A., Alakuş H., Emek K., Karpuzoğlu T.: Our experience of periampullary carcinomas (20 years results )  5 th’ European Congress of the HIPBA May 28-31 , 2003 Istanbul Turkey. Kongre Özet Kitapçığı.  S: 40

39)Öğüş M., Çolak T., Mesci A., Arı E., Ünal Ş., Aktan Ş., Oygür N., Karpuzoğlu T.: Dolaşıma ulaşım amaçlı A-V greft olgularımız. ONKKD Trasnplantasyon  2004 Kongresi 15-19 Eylül 2004 Kongre Özet Kitapçığı.   S: 25.

40)Alakuş H., Çolak T., Mayir B., Aktan Ş.: Peritonitte karın duvarı defekti onarımında hangi greft kullanılmalı? (Deneysel Çalışma) Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005 Kongre Özet Kitapçığı S: 32.

41)Aktan Ş., Dilege E.,Durmaz S., Mandel N.M.; Peker Ö., Selek U.,Bölükbaşı Y. Tokmak H., Mastektomi yapılan olgularda eş zamanlı implant uygulamalarımız.(100 olgunun değerlendirilmesi). 12’nci Meme hastalıkları kongresi Antalya-Belek, Gloria Resort Hotel 2013

42)Bölükbaşı Y.,Sağlam Y., Aktan Ş., Gürsel C., Alpan V.,Selek U., meme hastalıkları Erken evre meme kanseri tedavisindeçoklu kateter “SAVI”ile parsiyel radyoterapi uygulamalarımız (Amerikan Hastanesi deneyimi). 12’nci Meme Hastalıklarıkongresi Antalya Belek Gloria Resort Hotel 201