1)Diyabetli hastalarda böbrek-Pankreas nakli . Böbrek nakli el kitabı. Bölüm 14. Sayfa 313. Güneş kitapevi 2003.

2)Kolon polipleri . Gastroenteroloji el kitabı tanı ve tedavi. Bölüm 38. Sayfa 263 Güneş kitapevi 2004.

3)Pankreas kanseri. Gastroenteroloji el kitabı tanı ve tedavi. Bölüm 46. Sayfa 313. Güneş kitapevi 2004.