1)Oygür   N., Akaydın   M., Aktan   Ş., Emek   K., Karpuzoğlu   T. Böbrek graft   survivalini   uzatma   çabalarıyla   ilgili   günce   konular .   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ., 3: 123-131 , 1986

2)Oygür    N.,  Akaydın    M.,  Aktan    Ş., Transplantasyon öncesi  kan transfüzyonu .   Akdeniz  Üniversitesi  Tıp   Fakültesi   Dergisi . 3-308 317.1986.

3)Aktan Ş. Kadavra donörün   bakımı . Dializ, transplantasyon ve yanık kitapçığı. 7(1) 31-34 . Aralık 199

4)Öğüş M., Aktan Ş., Travma olgularına modern yaklaşımlar. Cerrahi Tıp Bülteni .; 3(1) ,8-12 , 1994.

5)Bircan Y.H., Aktan Ş., Günay Y., Meme başının “PAGET HASTALIĞI” dört olgu ve literatür derlemesi.     Maltepe Ün dergisi        5 (1) , 13-16  Ocak 2013